torstai 28. tammikuuta 2016

Torstain teemapäivä

Huomenta!

Päivän teemaksi nousee maataikakorteista Winter Solstice!

 21

"Review the past year and ask yourself what the most important lessons you have had to learn are, what you have accomplished, and what dreams and visions you want to manifest in the upcoming year. Whether it has been a relatively smooth ride or a challenging series of events, acknowledge your experience as being the work of Source, no matter what your judgments, fears or joys are.
Honor whatever has happened over the previous several months with gratitude and forgiveness. Then let it go. Allow yourself some solitude so you can spend some quiet, slow time in reflection.

Once you feel complete, reflect on your present life, especially focusing on what you are grateful for. When you are finished, consider what it to come-all the different possibilities and potential that exist before you. Allow your imagination to roam without limitation or ambition, and see what shows up. Notice how you feel in your body with whatever scenario plays out in your mind. These are previews of that which is gestating, and can manifest and grow when cared for properly. Patience and stillness is called for here, for just as the Earth cycles have their own pace, so does this cycle."
***
Näillä siis mennään. Oikein mukavaa päivää Sinulle!!! 

sunnuntai 24. tammikuuta 2016

Kolmen kortin kimara

Huomenta!

Tänään innostuin kokeilemaan maataikakorttejani vähän uudella tavalla. Katsotaan isompaa maisemakuvaa, miltä tämän hetken tilanne nyt näyttää!

Menneisyys: DANCE - Celebration



The sacredness of any celebration is dependent upon the quality of spirit that is present. The quality of spirit is greater to the degree that you are fully present, with minimal inhibitions about expressing your joy and happiness through physical movement. Focus on what you want to celebrate. Put on some music and dance, whether slow or fast. Sing a song while you do so. Make one up about what you most have to celebrate.

The Spirit’s wish is for everyone to enjoy their time on Earth, and part of that wish is to celebrate your capacity to be joyous and express it through your body. Whether in private, with a small group of friends, or a large communal gathering, let music, song and dance is a part of your sacred ceremony regardless of what you are celebrating. For truly, any celebration is sacred.
***
Nyt: MEADOW - Vulnerability

Meadow ~ Vulnerability, from the Earth Magic Oracle Card deck, by Stephen D Farmer

“The meadow in this card invites us in with its beauty and openness. The flowers have arranged themselves in a poetic design orchestrated by Nature, and the lush rolling fields urge us to relax and stay for a while. Yet for some, the idea of being in such an open space is terrifying; and in an expansive meadow like this, we may feel exposed and defenseless; lacking the perceived safety of an enclosed area.
 
For others, walking through a meadow can be an exquisitely satisfying experience. We can feel comfortable in the openness and visibility, enjoying the 360 degree view with nothing but the sky above. Yes, we may still feel vulnerable, but with a twist. This is vulnerability built on the foundation of trust rather than fear – the capacity to trust our own instincts to tell us if there are any potential threats we must respond to. By relying on this instinctual knowing, we can relax and enjoy the beauty that surrounds us.

You are in a place now where you can take risks with your feelings, and even more important, take risks with the truth of who you are–the truth you know in your heart and soul. You no longer need to be subjected to your conditioned fears of letting others know who you really are.

Yes, others may judge, evaluate, criticize, and perhaps even put you down. These are very real possibilities. Yet by trusting that you have the strength to deal with these reactions–rather than responding adaptively and always playing it safe–you can more confidently allow yourself to be vulnerable. Always holding back from expressing your truth can create an illusion of safety, but armed with your trust and your faith, you can choose to be vulnerable and share your authentic self.
***
Tulevaisuus: RAIN - Purification

rain purification

“No matter whether is is a light shower or a deluge, rain cleanses and purifies. The moisture that has evaporated from the various bodies of water on the planet and was drawn into the atmosphere now returns to Earth as liquid precipitation in Natures’ vast and comprehensive water-recycling program. Depending on when and where the rain falls, it can come as a welcome relief or a nuisance.

Even the air smells fresh after a good rain. It also brings in clean water, which provides needed sustenance for the plants, animals, and humans. At its most intense, rainstorms arrive as an avalanche of water, often accompanied by great and powerful winds, with considerable flooding and destruction as an unfortunate consequence of Nature’s impersonal balancing act. What is purged makes way for new life to appear.

Purifying your mind, body, and spirit is the task that is put before you. Purify your mind by identifying a prominent belief you carry about yourself that inhibits  you from being fully engaged in life, from showing up 100 percent of the time. Purify your heart by allowing yourself to breathe in and out blessings and forgiveness so that you can love even more deeply.

Let yourself feel your grief – truly feel ig – so that the rivers of your tears become miniature baptisms that help heal the wounds in your soul. If necessary, detoxify your body  (the temple and seat of the soul) by changing your diet, doing a cleanse for a few days, or simply drinking more water. increasing the daily amount of water you drink with deep appreciation for its purpose will revitalize your spirit.

It is no wonder that in some indigenous languages, water is called “lifeblood,” as it is so essential to every form of Life on Earth. Take some time to purify yourself.”*
***
Ihanaa Sunnuntaita Sinulle!!!

lauantai 23. tammikuuta 2016

Lauantain tunnelmia

Huomenta!

Tänään on vuorossa perinteinen kolmen kortin kimara.

Lähimenneisyys: MALJAT 9. ONNELLISUUS
 

- siunaus, onni, sopusointu, syvä ilo,hiljainen tyytyväisyys, syvä rakkaus-
 
Kortti edustaa sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia; se on ilon, tyytyväisyyden ja onnellisuuden symboli. Tämä kortti kuvataa ylitsevuotavaa rakkautaa sekä lujaa ja tervettä itseluottamusta. Myönteinen mieliala ja asenne luovat hyvää pohjaa myös tulevaisuudelle. Kortti edustaa luovaa mielikuvituksen käyttöä sekä kykyä toteuttaa toiveet. 
 
 
"Tämä hetki on täynnä harmoniaa ja sisäistä iloa. Avaudu sille täysin. Älä menetä tätä tilaisuutta! Kortti ilmentää iloa, avoimuutta ja jakamista, jotka kumpuavat ylitsevuotavasta rakkaudesta; rakkautenne säteily vetää myös muita ihmisiä puoleensa, jos he vain ovat sille avoimia. Kortin ilmentämä onni ei rajoitu yhteen ihmiseen. Haluat jakaa myös muiden kanssa sen, mitä olet kokenut Hänen kanssaan. Säteilystäsi voivat nauttia kaikki, jotka ovat sille avoimia; he vain vahvistavat ja syventävät onneasi."

Mitä enemmän ilmennät ja jaat iloa, sitä enemmän iloa virtaa sinulle takaisin rikastuttaen elämääsi.

***
 
Tämä hetki: VAUNUT



-uusi alku, muutos parempaan, itsetutkiskelu, meditaatio, hengellinen tie-

Kortti viittaa yleensä lähiaikoina tapahtuvaan uuteen alkuun. Se voi viitata matkaan tai jonkin uuden elämänvaiheen alkamiseen esimerkiksi ihmissuhteissa, elinoloissa tai työssä. Mitään ei pitäisi päättää hätäisesti. Kehitys on suotuisaa.

Tuleva muutos aloittaa elämässäsi myönteisen, positiivisen vaiheen. Valmistele itseäsi, laita asiasi kuntoon, tutki kaikkia mahdollisuuksia. Jätät paljon taaksesi. Etsi tai luo itsellesi rakastava, turvallinen ympäristö. Siellä voit suunnitella muutosta tai matkaa. Myös kehosi tarvitsee nyt huomiota ja toimintaa.

Laitan elämäni järjestykseen ja valmistaudun uuteen alkuun.
***

Lähitulevaisuus: MALJAT 6. MIELIHYVÄ

 

- himo, nautinto, mielihyvä seksuaalisissa suhteissa, rikas seksuaalienergian ja sydänenergian vaihto, tunteiden uusiutuminen-

Tämä kortti kutsuu sinua antautumaan omien tunteidesi rikkaudelle. Saatat kokea sen hyppynä veteen. Se on kuin jäätynyttä odotusta siitä, että tiedät sukeltavasi syvälle. Tiedät häviäväsi, päästäväsi irti jostain. Kun nouset jälleen pintaan, olet vahvistunut ja virkistynyt. Tapahtuu kuoleminen ja uudelleensyntyminen. Riskin ottamisesta on tuloksena syvällinen tunne-elämän puhdistuminen ja uusiutuminen. 

Menneisyyden kaipuuta, viattomuutta, lapsenomaista jakamista. Voi olla että elät liikaakin menneisyydessä. Joku menneisyydestä voi kuitenkin tulla tuomaan sinulle iloa ja lapsenmielistä onnea päiviisi.

Nauti nyt kaikesta, mitä elämä sinulle antaa. Se on paras tapa osoittaa kiitollisuuttasi.
Pidätkö kiinni vanhoista uskomuksistasi, josta estävät sinua nauttimasta mielihyvän tunteista?
 
Vahvistuksena vielä: "Olen nyt valmis kohtaamaan kumppanin, jonka kanssa voin kaikilla tasoilla jakaa rakkauden ilot." 

***
Oikein ihanaa viikonloppua Sinulle!

perjantai 22. tammikuuta 2016

Maataika - Karma

Huomenta!

Päivän teemaksi nousee:

DNA - Karma

DNA karma

 “Karma, a concept in many Eastern religions, is a Sanskrit word implying the greater universal laws of cause and effect, providing an implied code of ethics within the structure of the seemingly endless cycles of birth, death, and rebirth (samsara), which we experience throughout our lives in many different versions. The mistaken notion about karma is that it is some kind of punishment, but it is far from that. In face, in its purest form, it simply asserts that our conduct in this lifetime will determine our next incarnation. It has also come to mean how our behaviour and actions in this lifetime crate consequences in a slightly different version of the Golden Rule.
 
We not only carry our soul’s karma into this lifetime, but also embedded in the complex coding of our DNA is our genetic ancestral karma. The double-helix structure of DNA contains codes that have been passed down from our parents and grandparents as well as our ancestors; therefore, we have some of the same genetic information that comes from the DNA of very early humans.

In this card, we see two intertwined serpents with double helixes on either side. Variations of this archetypal image exist in many cultures, both traditional and contemporary. It is a graphic representation of the most ancient ancestry we can lay claim to: our DNA, the fundamental substance of life itself that provides substantial determination of our life path. 

Aspects of your soul entered your primitive physical self long before you had begun to take form. While the DNA that you inherited from you biological parents has a soul pattern that came together in the creation of “you.” You are predisposed to follow the karmic dictates of this patterning to some extent, as you evolve in your consciousness and expand the light of awareness, you can make choices that shift and modify this ancestral design.

This is one of those times. You can feel the tug of your soul that is both ancient and karmic, yet you also recognize the persistent and loving communication from your Higher Self that contradicts the more familiar solutions before you. The choice is up to you, but know that every time you heed the guidance of your Higher Self, no matter what etheric or physical form it takes, human consciousness is elevated. In a sense, it becomes a choice between destiny and fate.”
*** 
Muikeaa perjantaita Sinulle!

tiistai 19. tammikuuta 2016

Tiistain taikaa

Huomenta!

Tämän päivän meditaatiokortiksi nousee Maataika- pakasta

DRAGONFLY - EMERGENCE

dragonfly emergence 

“In the stages of the life cycle of a dragonfly, once the egg is laid upon a floating plant or dropped into the water, it gestates, hatches and may remain for up to four years in this larval form called a nymph. This is a precursor to the dragonfly. (Dragonflies skip the cocoon stage, moving from egg directly to nymph.) At some point, the nymph climbs onto a rock or leaf and there emerges from its former body and takes on the shape and character of the adult dragonfly. This radiant being then proceeds to illuminate our eyes and hearts as we witness its dramatic colours and magical dance along the surface of the water. 
 
In this card, we see a Nature goddess, like the dragonfly, emerging from the water, her hair braided with vines dotted with flowers. She is surrounded by dragonflies and is one with the vibrant plant life thriving in the pond. The goddess emerges from her gestation in the water transformed, with a renewed sense of power and purpose.

You are in an intense process of emergence into the next cycle of your life. Unlike more gradual shifts in awareness you have experienced, this one is happening quite rapidly and came on somewhat unexpectedly, without any pauses for contemplation or indecision. You may even think that you are unprepared for such dramatic changes in your life, yet you are prepared and can put to use the experiences and wisdom you have accumulated up to now. 

Life is demanding that you move into the next stage of maturity. This requires you to adjust your thinking about yourself, others, and your community. It calls for you to shed yet another layer of your ego-filled defenses and let go of any illusions of being less than who you are.
This period of emergence is one of broadened consciousness and heightened perceptual capacities; and since it is inevitable, it is best to surrender to the flow and allow yourself to gracefully move into the next cycle of your life.”
***
Aika ihanaa energiaa, vai mitä? Mukavaa päivää Sinulle!

maanantai 18. tammikuuta 2016

Maanantaina järvimaisemaan!

Huomenta!

Tämän päivän teemakortti löytyy Maataika- pakasta ja se on

LAKE - STILLNESS

Lake ~ Stillness, from the Earth Magic Oracle Card deck, by Stephen D Farmer 

“The subdued pastels of the early morning light quietly announce that the night is over and the sun is rising. The lake itself has not awakened from its rest and remains still and undisturbed. It welcomes the coming day, ready to respond with grace and fluidity to whatever currents and movements appear in its belly or upon its skin. The surrounding vegetation thrives from the abundant water near the shoreline, and the unoccupied boat lies in wait for its next passenger. All is at rest in this scene.
 
It is in the deep, internal stillness that we find our Being and come to know that we are intimately united with all of Creation. To achieve this mindset, we must slow down once in a while and get away from the surroundings that interfere and distract our inner tranquility. When we do so, this profound stillness is available at all times, regardless of the environment. 

We can experience this sensation with steady, conscious breathing; or we can simply pause for a few moments and be still.
The tempo of life these days has sped up considerable, and there seems to be no end to this quickening pace. Immersed as we are in the technological whirlpool, there seems no escape. However, there is no need to be a prisoner to the “hurry up” syndrome, nor is there a need to feel trapped by the awareness of the collective intensities that massive numbers of humans are experiencing these days.

No matter if the noise is from your environment or your seemingly nonstop thinking, it is critical for you to seek stillness. Find it in your world, whether it is a special place in your home or a place in Nature that is far from human made noise. Of particular importance is finding it inside yourself, which can be made easier by being in a quiet place in a natural setting. Doing so not only relaxes your mind, but also heightens your awareness and senses.”
***
Oikein ihanaa ja rauhallista maanantaita Sinulle!

sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Värikollaasi 20

Tämän viikon väreinä ovat hedelmälliset värit.
Viinirypäleen vihreä, banaanin keltainen ja appelsiinin oranssi.

Lähdin iltapäivällä ulkoilemaan ja mielessäni oli kuvata kaikkea kaunista talvista. Olemmehan vihdoin saaneet lunta tänne! Katsoin värikollaasihaasteen värit ja hupsista, siinä olikin kaikkea muuta kuin talven värejä. Mutta katsokaa, mitä talvisesta suomalaisesta maisemasta löysin:


Oranssin värinen lumilapion varsi....banaaninkeltaiset pisarat lumessa ja viinirypäleen vihreä kastelukannu odottaa kesää.


Sunnuntain teema

Huomenta!

En tiedä miten teillä muilla, mutta minulla ainakin tuo Maljojen 8. Uupumus näyttäytyy tämän tästä. Eilen oli jotenkin huono olo, enkä oikein viettänyt sellaista vapaailtaa kuin kuvittelin. Tänäänkin vielä oloni on jotenkin kehno, joten taidan ottaa buranan. Kääk.

Mutta jospa tänään katsotaan Maataika- kortti! Laitan tähän englanninkielisen tulkinnan.

Päivän teemaksi nousee:

LIGHTNING - POWER





“We see power all around us. It is in the mountains, meadows, and clouds – in fact, in every expression of Nature – yet there is not a more dramatic display of Nature’s power than lightning. It electrifies and splits the atmosphere such that when the heated air comes rushing together, we hear thunder – the applause of the gods.

Lightning sharpens our senses and triggers fear and awe. We see these forked beams of brilliant light jump from the sky, and our instinctual vigilance is triggered in anticipation of the roar that follows.

We naturally seek shelter from the storm or are grateful that we are already being sheltered. This demonstration of the power of Creation is yet another way to remind us that we are not in control of the natural world. When we witness Nature’s power with open hearts and minds, we see that it is neither destructive nor constructive… it simply is.

The power available to you, the force of Life itself, is neutral. It is neither inherently good nor bad. It is how you utilize it that will determine whether it is ultimately harmful or life giving and congruent with the will of Spirit that pulses through you. What is required is awareness of your intention, your values, and your willingness to act on them under the particular circumstances of your inquiry.

Although you may see yourself as using this power for good, do not allow yourself to get caught up in the duality of good or bad in determining your decision or actions. Through prayer or ceremony, you can tap into this spiritual force; and by paying close attention to Spirit’s prompting, your choice will ultimately be revealed to you, once that is beyond your typical perspective. From there, you can continue to access this Divine power that is the very force driving the Universe.”
***
Ihanaa sunnuntaita Sinulle!

lauantai 16. tammikuuta 2016

Viikonlopun tunnelmat

Huomenta!

TAAS on viikonloppu. Pitänee katsoa kortit, kuten aina ennenkin :-) En voi muuta kuin ihmetellä, mihin tämä aika rientää?

Lähimenneisyys: SAUVAT 3. HYVE




 
-hyveellisyys, turmeltumattomuus, rehellisyys, itseluottamus, ei kompromisseja-

Ruumis, äly ja henki ovat tasapainossa keskenään. Ymmärrät oman voimasi ja annat sille vapauden toimia. Et koskaan anna muiden alistaa omaa voimaasi. Tällainen sisäinen rauha tuo uutta itseluottamusta eikä turhista ongelmista tule rasitetta. Sisäinen viisautesi on riittävä ja pystyt torjumaan kaikki mahdolliset esiin tulevat huolet ja epäilyt. Olet täynnä elämänenergiaa ja voimaa, mitä kortin oranssi väri kuvaa.
Jos tiedät, mitä tahdot, ja olet vilpitön ja sopusoinnussa todellisen olemuksesi kanssa, menestys ja täyttymys seuraavat luonnostaan.
***
Tämä hetki: MALJAT 8. UUPUMUS

 

-Lamaannus, tukketutuminen, tunteiden estyneisyys, laiskuus, epäselvyys, tunteiden suo.

Liian paljon nautintoja ja hemmottelua! Olet jo tarpeeksi energiaasi ihmisiin, jotka eivät anna sinulle mitään. Olet täyttänyt heidät energiallasi, mutta he olivat kuin pohjattomia tynnyreitä. Tunnet itsesi tyhjäksi ja kuiviin imetyksi.

Kortti kuvaa kyllästymistä nykyiseen elämäntyyliin ja tarvetta löytää elämälle jokin syvempi tarkoitus. Kortti kuvaa tämän uudenlaisen energian ja täyttymyksen tunteen etsimistä niin sisäisestä kuin ulkoisestakin maailmasta. Kortti symboloi muutosta, vanhan taakse jättämistä ja uuden löytämistä.
 

 Tämä maalaus kertoo ihmissuhteista, joissa energian virtaaminen on pysähtynyt. Sinun on aika katsoa itseäsi, asettaa rajoja ja sanoa "ei." Se, että kohdistat rakkautesi ihmisiin, joilta ei saa mitään, saattaa johtua vanhasta käyttäytymismallista. Tämä saattaa olla merkki siitä, että pelkäät hyväksyä rakkautta.

On tullut aika asettaa rajoja. Jos annat jatkuvasti käyttää itseäsi hyväksi, heität runsaasti arvokasta aikaa hukkaan.
Uskallan kohdata muutokset ja tehdä niiden vaatimat ratkaisut. 
***

Lähitulevaisuus: SAUVAT 5. TAISTELU
 

- rajoittaminen, turhat jännitteet, ristiriidat, turha ponnistelu, taistelu tai alistuminen, tukahdutettu energia, omien voimavarojen tiedostaminen-
 
Tämä kortti kuvastaa yrittämistä, sinnikkyyttä ja tervettä kilpailuhenkeä. Kilpaileminen ei ole suunnattu ketään vastaan vaan se on kuin leikki, josta voi nauttia. Kortti ilmentää myös ryhmässä toimimista ja sitä, miten tärkeää on löytää yhteisiä näkemyksiä ja päämääriä sen sijaan, että voimavaroja tuhlataan turhaan kiistelyyn. Kortti kuvaa luovaa voimaa, joka etsii purkautumiskanavia. Sauvojen 5. symboloi myös kokemusten hankkimista rauhassa, turhia kiirehtimättä.

Etsi sopiva tapa saada sisälläsi oleva patoutunut energia liikeelle. Luova toiminta muodossa tai toisessa on nyt hyvästä. Etsi ystäviä, jotka ymmärtävät sinua, ja joiden kanssa voit olla oma itsesi ja ilmaista myös turhautumisen ja ahdistuksen tunteita. Voi myös purkaa tarmoasi fyysiseen toimintaan. Pääasia on, että saat energiasi liikkeelle. Muista kuitenkin säilyttää leikkisä asenne toiminnassasi.

- Huomaa, että voit itse olla menestyksesi ja täyttymyksesi tiellä. Yritä päästä irti rajallisista käsityksistäsi.
   
"Millaisia ylittämättömiä esteitä näyttää olevan sinun itsesi ja päämääriesi saavuttamisen välillä? Miltä edessäsi oleva velvollisuuksien ja tehtävien suma näyttää juuri nyt?"

"Etene vähitellen, ota kaikki vähän rennommin."

"Annan itselleni mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa."
***
MUKAVAA VIIKONLOPPUA SINULLE!

perjantai 8. tammikuuta 2016

Viikonlopun näkymiä

Huomenta!

Viikonloppu lähenee. Eikö ole mukavaa, kun oli tuo arkivapaa tuossa välissä, niin taas on niinkuin vapaata tiedossa, vaikka juuri oli? Minusta ainakin kivaa vaihtelua.

Katsotaanpa miltä tuleva viikonloppu näyttää! Minulla ainakin on päätösten aika joltain osin, ja haluan varmuutta siihen, että tiedän mitä teen.

Lähimenneisyys: SAUVOJEN PRINSESSA
-pelosta vapautuminen, uusi alku, optimismi, laajentunut havaintokyky- 

"Prinsessat ovat sanansaattajia, usein viittaa lapseen tai nuoreen. Epäkypsää suunnitelmaa. Tuo hyviä uutisia, kirjeen tms. Hän edustaa luovuutta ja innostusta."

Kortti symboloi nuorekasta, vilpitöntä ja pelotonta suhtautumista elämään. Hän on täynnä elämän riemua ja innostusta. Prinsessan tulielementti ilmenee usein liikeen ja tanssin kautta. Hän edustaa joustavuutta ja ennakkoasenteista vapaata suhtautumista kaikkeen eteen tulevaan. Sauvojen prinsessa vastaa kevään ja kasvun energiaa, uutta alkua sekä lapsenomaista kykyä ihastella ja ihmetellä elämää.

Vanhat pelkosi ovat menettäneet otteensa sinuun. Tuo nyt esille suurimmat voimasi ja vahvuutesi. Mikä on seuraava askel elämässäsi? Löydä se pelottomasti!


Opi tapoja, joiden avulla voit muuttaa pelon tunteita ja päästä niistä yli. Voit esimerkiksi tanssia, tehdä hurmiollisia meditaatioita tai transsiharjoituksia. Anna luonnollisen ilosi tulla esiin. Saatat pyrähtää juoksuun, lauleskella tai vaikkapa tanssia yksiksesi. Tuli palaa ja lämmittää sydäntäsi. Tämä energia haluaa tulla esiin, ilmaistuksi. Kehitä tätä puolta itsessäsi. Yht äkkiä edessäsi saattaa olla joukko uusia mahdollisuuksia, uusia ystäviä, uusi työ tai jotain muuta. Ole avoin kaikelle uudelle ja ennen kokemattomalle!

Suurin vahvuuteni on...kun hyväksyn pelkoni, se muuttuu rakkaudeksi.
 
Kun voitat pelkosi, saat voimaa ja varmuutta joita tarvitset täyttääksesi hartaimmat toiveesi. 

NUOREKKUUS JA ENNAKKOLUULOTTOMUUS EI KATSO IKÄÄ!
***
Tämä hetki: LANTTIEN KUNINGATAR




- fyysinen hyvinvointi, kehosta huolehtiminen, aistillisuus, ansaittu lepo, ulospäin säteilevä sisäinen kauneus -
”Lanttien kuningatar on taivaltanut pitkän, raskaan matkan läpi autiomaan. Nyt hän on saapunut vihreämmälle, hedelmällisemmälle maaperälle. Kuningatar lepää valtavankokoisen ananaksen päällä nauttien virvoittavasta keitaasta ja katselee rauhallisesti taakseen jäänyttä pitkää ja vaikeaa taivalta.

Kuningatattaren edessä oleva pukki kuvaa lisääntymiskykyä, uuden elämän syntymisen edellytystä. Se voidaan nähdä myös Kauriina: kovana, hellittämättömänä, riippumattomana"

 
"Viittaa naiseen joka on hoivaava, mutta samalla hyvän liikevaiston omaava, hän on luotettava ja pitää perhettä tärkeänä."

Lanttien kuningatar symboloi vapautta, turvallisuutta ja anteliaisuutta. Hän uskoo itseensä ja omiin kykyihinsä. Lanttien kuningattaressa on elämää ylläpitävää voimaa, ja hänestä uhkuu naisellista rakkautta. Hän on tasapainoinen niin henkisesti kuin fyysisestikin ja osaa nauttia kehon aistillisuudesta. Hän tietää omasta kokemuksestaan että kehon hyvinvoinnista on pidettävä huolta, jotta myös mieli ja sielu voivat hyvin.

Sinulla on paljon ylimääräistä energiaa ja erilaisia kykyjä. Mutta kun koko olemuksesi on tasapainossa, piilevät kykysi pääsevät esiin. Silloin elämänenergiasi voi alkaa virrata vapaasti ja luovuutesi alkaa kukoistaa. Nauti käytännön kyvyistäsi jokapäiväisessä elämässä ja kylvä ympärillesi iloa, turvallisuuden tunnetta ja yltäkylläisyyttä. Löydä omat keinosi, joiden avulla voit saavuttaa sellaisen kokonaisvaltaisen tasapainon, jota Lanttien kuningatar edustaa.
 
 " Olet kulkenut matkasi hedelmättömän taipaleen läpi ja olet nyt saapunut hedelmällisempään ympäristöön. Nyt voit levätä ja kiinnittää huomiota itseesi ja siihen, mitä kehosi tarvitsee."


Miten kohtelet itseäsi? Osaatko arvostaa kehoasi ja pitää siitä huolta?

TUNNEN OLONI TURVALLISEKSI. NAUTIN AISTILLISUUDESTANI.
***
Lähitulevaisuus: KOHTALO



-uusi alku- laajeneminen- luovuus- suuri läpimurto- itsensä totetuttaminen- odottamaton onni tai sattuma-

Kohtalon kortti symboloi elämän jatkuvaa rytmistä kiertokulkua sekä elämän runsautta ja laajenemista. Se kuvaa uusia tuulia ja muutoksia, jotka rikastuttavat elämää monin tavoin ja auttaa irtautumaan menneestä ja aikansa eläneistä ajatusmalleista. Kortti heijastaa valppautta, jota tarvitaan eteen tulevien mahdollisuuksien havaitsemisessa ja voimien suuntaamisessa niin, ettei toimi elämän luonnollisia lakeja vastaan. Kortti edustaa lahjojen ja kykyjen täysmittaista hyödyntämistä.

"Jos nyt ei tapahdu ihmeitä, jotain on vialla! Olet todella suuren läpimurron edessä! Käytä tämä hetki hyväksesi! Oletko todella valmis ottamaan vastaan suuren onnen? Mikä on vielä tielläsi?"

" Olen nyt valmis elämäni ihmeeseen."

***
Jännittävää viikonloppua Sinulle!

torstai 7. tammikuuta 2016

Torstain teemakortti

Huomenta!

Torstain TORNI, olehyvä.


"kauaskantoinen sisäinen muutos, parantaminen, vanha tuhoutuu tehdäkseen tilaa uudelle, hengellinen uudistuminen, itsetuntemus"

" Jäykistyneet ja ahtaiksi käyneet rakenteet on hajotettava ennen kuin menestys ja täyttymys voivat tulla elämääsi. " Oletko valmis katsomaan itseäsi ja elämääsi uusin silmin?

Olet tai tulet pian olemaan keskellä äärimmäisen intensiivistä muutostapahtumaa. Mikä elämässäsi tuhoutuukin tai mitä sisälläsi ravistellaankin, tapahtuu, että puhdistuisit ja jollekin uudelle tulisi tilaa. Anna sen tapahtua!

Oletko valmis katsomaan itseäsi ja elämääsi uusin silmin?

Tarkkaile itseäsi jokapäiväisessä elämässäsi. Tilanteet saattavat toistaa itseään, mutta sinä et toista vanhoja, rajoittuneita käyttäytymismalleja.

 Kaikki, mitä elämässäni tapahtuu, on minun parhaakseni. 

***

Mukavaa torstaita Sinulle!

tiistai 5. tammikuuta 2016

Vuositarot 2016/ Tammikuu

Tammikuun kortiksi nousee LANTTIEN KUNINGATAR





- fyysinen hyvinvointi, kehosta huolehtiminen, aistillisuus, ansaittu lepo, ulospäin säteilevä sisäinen kauneus -
”Lanttien kuningatar on taivaltanut pitkän, raskaan matkan läpi autiomaan. Nyt hän on saapunut vihreämmälle, hedelmällisemmälle maaperälle. Kuningatar lepää valtavankokoisen ananaksen päällä nauttien virvoittavasta keitaasta ja katselee rauhallisesti taakseen jäänyttä pitkää ja vaikeaa taivalta.

Kuningatattaren edessä oleva pukki kuvaa lisääntymiskykyä, uuden elämän syntymisen edellytystä. Se voidaan nähdä myös Kauriina: kovana, hellittämättömänä, riippumattomana"

 
"Viittaa naiseen joka on hoivaava, mutta samalla hyvän liikevaiston omaava, hän on luotettava ja pitää perhettä tärkeänä."

Lanttien kuningatar symboloi vapautta, turvallisuutta ja anteliaisuutta. Hän uskoo itseensä ja omiin kykyihinsä. Lanttien kuningattaressa on elämää ylläpitävää voimaa, ja hänestä uhkuu naisellista rakkautta. Hän on tasapainoinen niin henkisesti kuin fyysisestikin ja osaa nauttia kehon aistillisuudesta. Hän tietää omasta kokemuksestaan että kehon hyvinvoinnista on pidettävä huolta, jotta myös mieli ja sielu voivat hyvin.

Sinulla on paljon ylimääräistä energiaa ja erilaisia kykyjä. Mutta kun koko olemuksesi on tasapainossa, piilevät kykysi pääsevät esiin. Silloin elämänenergiasi voi alkaa virrata vapaasti ja luovuutesi alkaa kukoistaa. Nauti käytännön kyvyistäsi jokapäiväisessä elämässä ja kylvä ympärillesi iloa, turvallisuuden tunnetta ja yltäkylläisyyttä. Löydä omat keinosi, joiden avulla voit saavuttaa sellaisen kokonaisvaltaisen tasapainon, jota Lanttien kuningatar edustaa.
 
 " Olet kulkenut matkasi hedelmättömän taipaleen läpi ja olet nyt saapunut hedelmällisempään ympäristöön. Nyt voit levätä ja kiinnittää huomiota itseesi ja siihen, mitä kehosi tarvitsee."


Miten kohtelet itseäsi? Osaatko arvostaa kehoasi ja pitää siitä huolta?

TUNNEN OLONI TURVALLISEKSI. NAUTIN AISTILLISUUDESTANI.
***
Ihan eittämättä tulee mieleen tammikuu ja se, miten ihmiset alkavat laihduttamaan ja tekemään jotain, jotta olisi parempi olo. Joulukinkut ovat muuttuneet kinkuiksi ihan oikeasti vyötärölle, olo on tukala ja hengästyttää kun laitat kengännauhoja kiinni. Ihan kamalaa. Jari Bull Mentula pohtii blogissaan, että miksi ihmiset lihovat jouluna? Jouluna on samat päivät siinä missä muutkin. Niin, Jari Bull Mentula varmaan grillaa kanaa oli kesä tai talvi, satoi tai paistoi. Ja sen huomaa. Vaikka joululaulussakin lauletaan, miten jouluna koko yö syöpötellään, ainakin minusta kuoriutuu joulun myötä todellinen mässäilijä. Ihan kamalaa. Ei se jouluyö riitä. Siinä menee helposti pari- ehkä jopa kolmekin viikkoa. Ensin alkaa pikkujouluateriat ja pikkujoulujuhlat, tämän jälkeen itse joulu joka päättyy uuteen vuoteen ja tämän jälkeen tulee Loppiainen. Ja aina syödään! Ja juodaan! Ja rahaa palaa ja elintaso kerääntyy mahaan! Sellaista se monilla on.
Täytyy kyllä sanoa että tässä kuosissa on kauhean vaikea nauttia aistillisuudestani. Koen olevani kuin Michelin mies, posket ratkeaa kun hymyilen ja sämpylät ovat kainaloissa ja kokonainen taikina keskivartalossa. Tunnen olevani kaikkea muuta kuin aistillinen, hehkeä, kaunis nainen. Mutta onneksi tämän kuukauden teemana onkin kiinnittää huomiota siihen, että jottain tarttis tehrä. Itse ainakin huomaan että olo on ollut paljon parempi 20 voipakettia hoikentuneena. Olo on pirteämpi, posket eivät ratkea, eivätkä työkaverit enää odota koska pääsiäisvauvani syntyy. Kyllä se siitä. Lanttien kuningatar osoittaa, miten karun ja hedelmättömän ajanjakson jälkeen olet paratiisissa. Ihan oikeasti. Nyt se matka vasta alkaa.

Vuositarot 2016/ Vuoden teema

Perinteinen vuositarotkatselmus on tehty vuodelle 2016.

Vuoden 2016 teemaksi nousee HIRTETTY

 

"Jähmettynyt, paikoileen jumiutuneen suhteen tai tilanteen päättyminen, irtipäästäminen, luopuminen, antautuminen, oppiminen näkemään uudella tavalla, tarve muuttaa vanhat käyttäytymismallit"

Kortti kuvaa oman tahdon murtumista. Tilanne on umpikujassa, liikkumatilaa ei enää ole. Jäykät käyttäytymismallit murtuvat ja vanha selkiintyy. Kortti kuvastaa asioiden näkemistä uudessa valossa. Se merkitsee henkistä kasvua rajoittavien lukkiutuneiden asenteiden murtamista. Hirtetty on tullut umpikujaan, josta ainoa suunta on ylöspäin, kohti korkeuksia. Kortti symboloi egon kuolemaa ja sielun, ihmisen sisimmän olemuksen ylösnousemusta.

Nyt sinun on mahdollista tiedostaa, mihin olet jumiutunut. Mitkä elämäsi alueet ovat jumissa pikemminkin kuin alati muuttuvia ja virtaavia? Mitään ei ole tehtävissä. Jo pelkästään se, että huomaat selvästi, mikä on todellisuutesi, tekee sisäisen muutoksen mahdolliseksi.
Millä elämäsi alueella olet jumiutunut? Oletko valmis huomaamaan vanhat käyttäymismallit ja ajatukset? Oletko valmis päästämään niistä irti?

Päästän irti. Ymmärrän, hyväksyn ja haluan seurata elämässäni jumaluuden tahtoa, josta vähitellen tulen tietoiseksi.

USKALLAN TEHDÄ TARPEELLISET MUUTOKSET ELÄMÄSSÄNI

***
Tämä jos mikä on uudistumisen vuosi. Useimmat meistä varmaan huomaavat, että elämä junnaa paikallaan. Muutokseen on kaipuu, mutta ehkä ennen ei ole ollut sitä rohkeutta, mitä tänä vuonna tulee olemaan :-) Monilta meistä ehkä silmät avautuvat? Ehkä asioiden eteen kannattaa tehdä jotakin! 

maanantai 4. tammikuuta 2016

Alkuviikon aatokset

Huomenta!

Niin se arki alkaa, toisilla aikaisemmin kuin toisilla. Minä menen tänään töihin, joten minulla se alkaa NYT! Samoin joulun herkuttelu saa luvan katketa ja liikuntaakin lisätään. Kuulostaako tutulta?

Lähimenneisyys: LANTTIEN PRINSESSA

"raskaus, Maaäiti, syntymä, uudistuminen, tasapaino."

Tämä kortti on yksi kolmesta äitiyden kortista. Laajemmasta näkökulmasta jonkin uuden identiteetin, ajatuksen tai käsitteen äiti. Kortti kuvaa sitä, että olosuhteet ovat nyt otolliset uusille aluille. Kaikki on sopusointuista ja tasapainoista ja Prinsessa on syventynyt siihen, mikä hänen elämässään on oleellisinta. Hänessä on lempeää lujuutta ja tyynen pinnan alla piilevää voimaa. Prinsessa luottaa siihen, että kaikki sujuu niin kuin on tarkoitus. Valmistelut on tehty ja luovuus valmiina puhkeamaan kukkaan ja ilmentymään mitä moninaisimmissa muodoissa.

Yritä löytää itsellesi sellainen energia, joka on  herkkää, levollista ja luottavaista. Kun olet yhteydessä tähän sisäiseen lähteeseesi, rakkautesi ja elinvoimasi lisääntyvät ja luovuutesi voi alkaa ilmetä aivan uusilla alueilla. Kun löydät lempeän mutta lujan voiman sisältäsi, voit saada aikaan ihmeitä! Jos sinulla on jotain selvitettävää äitiyteen tai omaan äitiisi liittyen, nyt on otollinen aika käsitellä noita asioita. 


Jotain uutta on tulossa elämääsi! Valmistaudu siihen! Valmistaudu tähän kaiken vastaanottamiseen jo etukäteen, jotta voit nauttia siitä tietoisemmin.

Mitä sinun täytyy tehdä, että olisit valmis tähän?
Olen nyt valmis elämäni uudelle kauneudelle.

***

Tämä hetki: LANTTIEN 4. VOIMA
  
 - periaatteet, rakenteet, turvallisuus, voima, omavaraisuus, luotettavuus, luonteenlujuus, jäykkyys-

Lanttien neljä symboloi tarvetta olla itsenäinen ja pitää asiat omissa käsissä. Kortti muistuttaa elämään liittyvistä rajoituksista ja rajojen tarpeesta, mutta kehottaa myös hellittämään niistä aina kun se on mahdollista. Kortti kuvaa hyvää taloudellista harkintakykyä ja taitoa asettaa järkeviä tavoitteita. Kortti kuvastaa niin ikään sisäistä voimaa ja tietoisuutta.

Pysähdy ja mietiskele; tunnustele omaa energiaasi. Pidä huolta siitä, ettet noudata sokeasti ulkopuolelta tulevia sääntöjä ja neuvoja. Jos teet niin, saatat luopua omasta arvostelukyvystäsi ja tukahduttaa omat tunteesi ja sivuuttaa inhimilliset näkökohdat. Opettele antamaan ja vastaanottamaan luonnollisesti ja tunnistamaan omat rajasi. Ole oikealla tavalla ylpeä siitä, mitä olet saavuttanut.

Tällä kortilla on kaksitahoinen merkitys. Vain sinä itse voit tietää, onko elämäsi kuin tiukasti suljettu linnake, vai tarvitsetko päinvastoin lisää vakautta ja sääntöjä.

Miten suhtaudut erilaisiin rajoituksiin ja moraalisääntöihin? Oletko liian tottelevainen tai liian vastuuton?

Tiedostan omat rajani ja pidän niistä huolta!
***

Lähitulevaisuus: MALJOJEN PRINSESSA
 

-elämänilo, itseluottamus, keveys, vapaasti virtaavat tunteet, mustasukkaisuudesta luopuminen-

Maljojen prinsessa tanssii vapauden tanssia. Hän ei tunne tarvetta takertua asioihin tai ihmisiin. Tämä täydellinen omistushalun puute tekee hänestä vetovoimaisen ja saa hänet suhtautumaan muihin lempeästi. Hänen rakkautensa on puhdasta kaikista vaatimuksista ja syytöksistä. Maljojen Prinsessa on tutkinut tarkasti sisintään ja tehnyt sovinnon oman menneisyytensä kanssa.

Kortti symboloi sisäistä vapautta ja kykyä nauttia elämän eri puolista täysipainoisesti. Maljojen Prinsessa pystyy irtautumaan arkisista rutiineista ja antautumaan kauneudelle, niin sisäiselle kuin ulkoisellekin. Hän osaa kommunikoida tunteistaan ja kokemuksistaan sisäisestä totuudestaan käsin, ja hänen vilpittömyytensä koskettaa ihmisiä syvästi. Hän ei tee vääränlaisia kompromisseja rakkauselämässään.

Kortti kehottaa löytämään itsestään parhaat puolet, ne jotka tuottavat iloa ja mielihyvää niin itsellesi kuin muillekin. Uskalla irtaantua hetkeksi kaikista velvotteistasi ja suo itsellesi hieman tilaa ja vapautta.

Kykenetkö irtautumaan omistushalusta ja mustasukkaisuudesta?

Uskallan ilmaista rakkauteni rehellisesti ja avoimesti.
***
Mielenkiintoinen alku uudelle vuodelle. Hyvää tämä tarkoittaa, kaikin tavoin.
Mukavaa alkuviikkoa Sinulle!


 

lauantai 2. tammikuuta 2016

Maataika

Huomenta!

Uusi vuosi ja uudet kujeet...Niinhän sitä aina sanotaan! Taas tekisi mieli jotenkin tätäkin blogia raikastaa ja päivittää, mutta katsotaan nyt, mitä inspiraatioita tässä on vielä luvassa!

Olen nyt ihastunut näihin Earth Magic- kortteihin. Nostan nyt yhden tälle päivälle.

Se on SHAMAANI - MUINAINEN PARANTAVA VIISAUS


Tämän vanhan ja viisaan shaami- intiaanin myötätuntoisista silmistä kuvastuu viisaus. Hän on nähnyt näkyjä, henkiä, kärsimystä, iloa ja hän tietää, että kaiken olemassaolevan takana on Henkinen Intentionaalisuus. 

Voimme matkustaa verhon tuolle puolen katsomaan toisenalaista todellisuutta. Shamaanin ensisijainen tehtävä on erottaa ja säilyttää tasapaino sen välillä, mitä ihmisyhteisön otta luonnosta ja mitä antaa takaisin. Kun tämä suhde on epätasapainossa, shamaanilla on tarvittava taito tehdä kaikki palauttaaksen tasapainon. Tasapaino on paranemista.

Shamaani elää elämänsä seremoniallisesti ja kohtelee kaikkea suurella  kunnioituksella, mukaan lukien suuren mysteerin kuoleman - ja vielä suuremna mysteerin -Elämän.
Hän työskentelee henkiauttajiensa, kuten hänen esihenkiensä kanssa ja ne auttavat  häntä palvelemaan  kansaansa ja Äiti Maata, joka on yhteyshenkilönä henkisen ja fyysisen maailman välillä. Yksi hänen painopisteistään on henkisten kärsimysten lieventäminen ja shamaani näkee siihen syyksi aina henkisen haavan, joka on alkupiste kaikkiin sairauksiin.

Näitä paranavia voimia on ollut siirrettävissä vuosituhansien aikana jo antiikin ajoista lähtien niiltä, jotka tiesivät Hengen parantavista voimista.

Kaikki sairaudet, oli kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai psykologisesta sairaudesta, johtuvat Hengen sairausdesta. Syynä voi olla sielun kadotus, psyykkinen epävakauma, ikivanha karma, tai muita hengellistä syitä, jotka saattavat viedä sinut sellaiseen tilanteeseen, johon voit hakea apua. Mitä hoitomenetelmiä ikinä käytätkään, allopaattisia, vaihtoehtohoitoja tai niiden yhdistelmiä, anna Hengen paranemisen olla etusijalla. 

Tiedäthän että syvin hengellinen haava on pitää erillään Lähde, Jumala, Suuri Henki, tai millä nimellä Luojaa ikinä kutsutkaan. Se on mielen temppu, joka luo tämän tunteen erottamisesta. Tämä aika on sydän paranemisen aikaa, aloittaessasi suhteesi Henkeen. Kutsukaa henkioppaita ja esivanhempien henkioppaita jotka  auttavat sinua kaikessa emotionaalisessa, henkisessä tai fyysisessä paranemisessa mitä tarvitset. Kutsu Luojaa auttaamaan sinua Hengen suhteen korjaamiseen. Valitse vain hyvinvointia ja ajatuksia tukevia kokonaisuuksia. Salli kaikkien synkkien ajatuksien ja varjojen näkyvän, mutta tarkkaile niitä kun ne ilmenevät tietoisuudessa, sitten ne laimenevat. Näet itsesi kokonaan terveeksi ja kokonaiseksi, sen on oltava niin!